KST Zlatná Kežmarok
          Klub slovenských turistov Zlatná Kežmarok bol zaregistrovaný                              a začal svoju činnosť 27.2.2018 v Kežmarku.                                               Združuje nadšencov turistiky a ochrancov prírody.                      Hlási sa k odkazu našich predkov - zakladateľov a nasledovníkov Uhorského karpatského spolku - 1. turistickej organizácie v Uhorsku (1873), ktorej sídlom bolo mesto Kežmarok.